051-36516100 info@payhanbeton.irبتن الیافی

بتن الیافی و بتن نفوذناپذیر به عنوان بتن‌های ویژه از دیگرمحصولات شرکت پایهان می‌باشد. این شرکت در این زمینه در پروژه‌های بزرگ سطح شهر از جمله پروژه مشهد مال، الگانت، هتل لوتوس، فاطمیه شیرازی‌ها فعالیت داشته است.

جهت تضمین کیفیت و پیش بینی خسارت‌های احتمالی ، کلیه محصولات شرکت پایهان بتن شامل بتن آماده و قطعات بتنی به مدت 5 سال تحت پوشش بیمه کارآفرین می‌باشد.