051-36516100 info@payhanbeton.irبتن مقاومت بالا

شرکت پایهان با انجام مطالعات و پژوهش در خصوص ارتقاء رده مقاومتی بتن، موفق به اخذ استاندارد بالاترین رده مقاومتی بتن C55 گردیده است. همچنین این شرکت همکار اداره استاندارد در زمینه بتن پرمقاومت می‌باشد که دراین زمینه در اکثر پروژه‌های بزرگ سطح شهر از جمله مشهد مال، آکسون، پارک بازار و... فعالیت داشته است.

جهت تضمین کیفیت و پیش بینی خسارت‌های احتمالی ، کلیه محصولات شرکت پایهان بتن شامل بتن آماده و قطعات بتنی به مدت 5 سال تحت پوشش بیمه کارآفرین می‌باشد.