051-36516100 info@payhanbeton.irبتن آماده

شرکت پایهان دارای پروانه استاندارد تولید بتن آماده در کلیه رده های مقاومتی تا C55  می‌باشد.
شرکت تولیدی و صنعتی پایهان بتن روزانه 2000 مترمکعب بتن آماده توسط ماشین آلات پیشرفته و مدرن تولید می‌نماید. بدیهی است تمامی مراحل تولید بتن مطابق با استاندارد ملی ایران به شمراه 6044 و 2-12284 تحت نظر آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت می‌باشد و به منظور تعیین مقاومت فشاری ، به طور مستمر از بتن‌های تولیدی نمونه گیری انجام می‌شود.

جهت تضمین کیفیت و پیش بینی خسارت‌های احتمالی ، کلیه محصولات شرکت پایهان بتن شامل بتن آماده و قطعات بتنی به مدت 5 سال تحت پوشش بیمه کارآفرین می‌باشد.