051-36516100 info@payhanbeton.irبتن مسلح-بخش دوم(انواع میلگردهای مورد استفاده در بتن مسلح)

باید بدانیم که


اشکال اصلی تقویت کننده های استاندارد بتن شامل میلگردهای آجدار، شبکه های سیمی جوش شدهَ، سیم های بافته شده و سیم ها و میلگردهای پیش تنیدگی هستند.


انواع میلگردها


الف- میلگردهای صاف
ب- میلگردهای آجدار


میلگردهای صاف


میلگردهای فولادی صاف اولین گروه میلگردها بودند که در حال حاضر به عنوان دورپیچ ستون ها و میلگردهای درز انبساط کاربرد داشته و برای ساخت شبکه های میلگرد نیز استفاده می شوند.
استاندارد پل استفاده از میلگردهای صاف را برای تنگ ها و دره‌ها مجاز می داند.


میلگردهای آجدار


     آج باعث افزایش چسبندگی و حذف لغزش بین بتن و میلگردد می شود وعملکرد آن ها همانند عملکرد آج روی لاستیک خودرو می باشد. این میلگردهای آجدار را امریکایی اختراع کردند و درطول اولین دوران عمر سازه های بتونی به دور از هرگونه اغراق هزاران نوع مختلف از آن ها در دسترس بوده است ودر دهه 1930به شکل امروزی تولید شدند.اندازه هر میلگرد فولادی آجدار استاندارد با شماره میلگرد مشخص می گردد، آیین نامه های استاندارد استفاده از گروه میلگردها با قطر کمتر را به جای میلگردهای با قطر زیاد مجاز می دانند و میلگردهای ضخیم به طور معمول کاربرد نداشته و تنها در ستون های با مقادیر فولاد زیاد مورد استفاده قرار می گیرند.


رده میلگردها

میلگردها از طریق نورد گرم انواع گونان فولادها با رده های مقاومتی مختلف تولید می شوند.
اکثر میلگردها از نورد شمش های فولادی تهیه می شوند ولی برخی از آن ها نیز از نورد محورهای وسایل نقلیه خط آهن یا ریل های راه آهن که به اشکال قابل نورد بریده شده اند تهیه می گردند و با مقاومت های مختلف قابل دسترسی می باشند.
میلگردها براساس استاندارد ایالات متحده مؤسسه امریکایی تولید می شوند و این استاندارد مقررات مربوط به خواص مکانیکی را بیان می کند و ترکیب شیمیایی خاصی را برای فولاد الزامی نمی داند.


خواص مکانیکی مهم عبارتند از:


مقاومت تسلیم


تعریف- منظور حداکثر تنش ارتجاعی که میلگرد می تواند تحمل کند و شاید مهمترین خاصیت مکانیکی از دید طراح باشد


مقاومت کششی


تعریف- منظور حداکثر تنش قابل تحمل توسط میلگرد بدون گسیختگی که به طور معمول اهمیت بسزایی را دارا نمی باشد


ازدیاد طول


تعریف- منظور مقدار کشیده شدن میلگرد تحت بار است 


خمش پذیری


تعریف- منظور از آن توان میلگرد برای خم شدن تا یک شعاع حداقل بدون این که ترک بخورد می باشد


سازه های بتونی مسلح در عمل دارای محدودیت جهت میزان مقاومت فولاد می باشند، تمام رده های مقاومتی فولاد به طور عموم دراثر اعمال تنش یکسان ازدیاد طول مشابهی را نشان می دهند.
با اعمال بار متوسط میلگرد فولادی تقریبا باندازه بتن اطراف خود بدون ترک خوردگی قابل ملاحظه تغییر طول می دهد اما با وارد نمودن بار بیشتر شاید فولاد بتواند بار را تحمل کند اما سطح بتن ترک میخورد این ترک خوردگی تنها باعث بد منظره شدن سطح بتن نمی گردد بلکه زمینه را برای خوردگی میلگردها فراهم می نماید.


شناسایی میلگردها

با وجود وسعت تنوع مقاومت های قابل دسترس برای میلگردهای موجود در بازار و خطر استفاده احتمالی از میلگردهای دارای مقاومت پایین در عضوهایی که طراح مقاومت بیشتری را در نظر گرفته است استاندارد ایالات متحده مؤسسه امریکایی سیستم علامت گذاری استاندارد برای میلگردهای آجدار ارائه نموده است.
دو سیستم عمومی جهت شناسایی وجود دارد که هردو سیستم اهداف یکسانی را در جهت مشخص نمودن سازنده، اندازه، نوع فولاد و رده هر آرماتور دنبال می کنند.
که برروی هر میلگرد در نورد نهایی به صورت علامت های برجسته بین آج ها حکاکی می شوند.


تولید میلگردها

آرماتورهای رایج مصرفی در سازه های بتونی محصولی از کارخانه نورد گرم می باشند.
میلگردها از شمش فولادی یا در برخی موارد از مقطعی شمش مانند بریده شده از فولاد ریل خط راه آهن تولید می شوند.شمش تا دمای سرخ شدن حرارت داده می شود سپس به طور متوالی از بین غلتک های ماشین نورد عبور داده می شود طی هربار عبور سطح مقطع عرضی کاهش یافته و میله تولید شده عریض تر می گردد و شمش تا حد اندازه میله مورد نظز کوچک می گردد در انتهای مسیر غلتک ها عمیق کنده کاری شده اند تا آج های استاندارد را برروی آرماتورها ایجاد کنند و پس از آن است که میلگردها به طول استاندارد بریده می شوند و بعد از سرد شدن بسته بندی می گردند .
تعریف- معمولا طول استاندارد حدود 18 متر و بسته بندی ها 5 تنی تعریف می گردند.
در انتها برجسب مشخصات جهت شناسایی بر روی بسته ها زده می شود و برای سازنده آرماتورارسال می شود.
وظیفه اصلی سازنده تبدیل طول آرماتورها باندازه قابل استفاده از نظر معمار یا مهندس طراح سازه بتونی است.
عموما سازنده لیست های آرماتور شامل اطلاعات کامل درباره هر نوع میلگرد مستقیم یا خم کاری شده که باید در کارگاه ساخته شود را فراهم می کند.
در برخی مناطق ساخت آرماتورهای خم کاری شده در کارخانه ممنوع می باشد و ساخت آن ها را در کارگاه الزامی می دانند،
اما در کارخانه دقت بالاتر و هزینه ساخت به دلیل وجود ماشین آلات خاص کمتر می باشد و در صورت موافقت ترجیح براین است که تمامی آرماتورها در کارخانه تولید گردند ضمن این که در کارخانه کلیه آزمایشات کافی جهت انطباق با ضوابط استاندارد انجام می گردد.
سپس میلگردها در بسته های جداگانه براساس اندازه و طول بسته شدی شده و هر بسته جداگانه برچسب گذاری می گردد تا نوع آن مشخص گردد و در این زمان است که آماده حمل می باشد.


حمل و انبار کردن میلگردها

حمل و انبارکردن میلگردها باید به گونه ای  باشد که دچار خمیدگی در خارج از صفحه شکل داده شده نگردند و بر روی زمین و در فضای بازنباید به طور مستقیم انبار شوند تا زنگ زدگی در آن ها کمتر اتفاق بیفتد.


زنگ زدگی میلگردها


پس  از انجام یک سری آزمایشات در دانشکده های امریکا به این نتیجه رسیدند که زنگ زدگی آرماتورها اثر معکوس برروی چسبندگی آن ها ندارد.
هم چنین وجود یک لایه نازک از زنگ یا پوسته اکسیدی محکم به جای تاثیر زیان آور برروی چسبندگی بین فولاد و بتن در عمل موجب اثربخشی خواص چسبندگی فولاد می شود و عملیاتی چون برس زدن آرماتور یا تمیز کردن آن توسط کرباس یا سمباده کشی و ماسه پاشی سطح بهتری جهت چسبندگی فراهم نخواهند کرد و همان حمل و نقل معمولی به تنهایی برای آرماتور با سطح زنگ زده کافی می باشد.
چنانچه زنگ زدگی آرماتور بسیار بد باشد، سطح مقطع عرضی آن ممکن است چنان کاهش یافته باشد که جهت استفاده مناسب نباشند که آن را نیز می توان با تمیز کردن و توزین مجدد یک قطعه آرماتور جهت اطمینان از برآورده شدن مشخصات کنترل نمود.


شبکه سیمی جوش شده


استفاده از شبکه سیمی جوش شده امکان آرماتورگذاری در سطوح وسیع با حداقل نظارت و بازرسی را فراهم می نماید.
در شبکه سیمی جوش شده سیم های فولادی به شکل طولی و عرضی به ترتیبی قرار می گیرند که یک شبکه مربعی ، مستطیلی ویا استوانه ای را ایجاد می کنند.
شبکه می تواند یک طرفه و یا دوطرفه باشد.


شبکه یک طرفه

شبکه ای است که در آن میلگردهای عرضی برابر حداقل سطح فولاد لازم برای ساخت و حمل در نظر گرفته شده است.


شبکه دوطرفه

شبکه ای است که در هر دو جهت طولی و عرضی آرماتورها به مقدار قابل ملاحظه ای تامین شده باشند.


در مواردی از قبیل روسازی های بتونی ،پیاده روها،استخرها،مخازن و دال های کف که به آرماتورگذاری سبک تری نیاز دارند استفاده از شبکه های سیمی جوش شده در مقایسه با آرماتورهای تک مقرون به صرفه تر خواهد بود.


شبکه سیمی آجدار


در ساخت شبکه سیمی جوش شده از این آرماتورهای آجدار استفاده می شود، محتمل است که آج های موجود در طول سیم موجب بهبود خواص چسبندگی و کنترل ترگ خوردگی بتن شوند.


آرماتورهای پوشش دار


با وجود این که بتن یک ماده ساختمانی بادوام می باشد و در شرایط عادی نیاز به  نگهداری خاص ندارد اما برخی از سازه ها در معرض آسیب ناشی از خوردگی میلگردها می باشند مثل سازه هایی که در نزدیکی ساحل دریا واقع شده اند و در معرض نمک های یخ زدا می باشند، بدین منظور آرماتورها را پوشش دار می نمایند تا پوشش آن به عنوان یک محافظ در مقابل خوردگی عمل نماید و تحت عنوان آرماتور پوشش دار شناخته می شوند.
معمولا جهت پوشش میلگردها را روی اندود و یا گالوانیزه نموده یا اینکه از پوشش اپوکسی استفاده می نمایند .


آرماتورگذاری


آرماتورها مطابق نقشه قبل از بتن ریزی در جای خود محکم بسته شده و طبق مشخصات در محدوده رواداری تعین شده مهار می گردند.
جهت بستن آرماتورها معمولا از سیم آرماتوربندی استفاده می گردد اما در تمام نقاط آرماتورها بسته نمی شوند چرا که سیم آرماتوربندی تاثیری در افزایش مقاومت ندارد و تنها به منظور نگهداری آرماتورها قبل از بتن ریزی در نقاط تقاطع به میزان کافی به یکدیگر بسته می شوند.


وصله ها

بسته به میزان تحمل درصد تنش تسلیم آرماتور در مقابل کشش یا فشار نوع اتصال توسط آیین نامه های اجرایی مشخص می شود.


سه روش برای وصله آرماتورها وجود دارد:


وصله های پوششی
وصله های جوشی
اتصالات مکانیکی


وصله های پوششی

معمول ترین روش وصله گذاری می باشد و زمانی استفاده می گردد که فاصله میلگردها از هم کم یا در تماس باهم باشد چرا که چنانچه فاصله بین آن ها زیاد باشد ترک های زیگراگی ایجاد می گردد .


وصله های جوشی

وصله های جوشی دو نوع می باشند


الف- وصله جوشی لب به لب

بیشتر از این وصله استفاده می شود چرا که تنش مستقیم و بدون خروج از مرکزیت در عرض اتصال منتقل شده و وصله ای محکم و با راندمان ایجاد می کند


ب- وصله جوشی روی هم

این نوع وصله طرفدار زیادی ندارد چرا که برای آرماتورهای با قطر زیاد مناسب می باشد ودر سایر آرماتورها با اعمال بار بر روی وصله تغییر شکل خمشی در آرماتور ایجاد می شود که موجب ترک خوردگی بتن می گردد 
قبل از انتخاب روش جوشکاری تعیین ترکیب فولاد یک امر ضروری است و با تعیین آن مناسب ترین و اقتصادی ترین روش جوشکاری سالم بدون ترک به دست خواهد آمد.


روش های جوشکاری


معمول ترین روش جوشکاری دستی جوش قوس الکتریکی در کارگاه می باشد از آن جا که جوش مقاومتی نیاز به تجهیزات خاص دارد هیچ گاه در کارگاه از جوش مقاومتی استفاده نمی گردد و از آن جا که جوش مقاومتی نیاز به تجهیزات خاص دارد این نوع از جوش مختص کارخانه جهت تولید آرماتور و شبکه سیمی جوش شده و شبکه میلگردها می باشد .


اتصالات مکانیکی

 

هنگامی که استفاده از وصله های فوق غیرعملی و یا حتی غیر اقتصادی باشد از این نوع اتصال استفاده می گردد و مشتمل بر سه نوع اتصال زیر می باشد


اتصال مکانیکی کششی-فشاری
اتصال مکانیکی فشاری یا اتصال مکانیکی اتکایی
اتصال مکانیکی کششی


واحد تحقیق و توسعه شرکت پایهان بتن 

هیچ موردی برای نمایش در این صفحه تعریف نشده است.